هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اجتماعی در روزهای آخر دوره قالیباف5هزار نفر را رسمی کردیم/ نمی بینید پایتخت کشور عزیزمان

آفتاب به نقل ازمعاون سابق منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت: مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با گوشت و پوست خود درک کرده اند که پایتخت کشور عز

در روزهای آخر دوره قالیباف5هزار نفر را رسمی کردیم/ نمی بینید پایتخت کشور عزیزمان

معاون سابق شهرداری تهران:در روزهای آخر دوره قالیباف5هزار نفر را رسمی کردیم/نمی بینید پایتخت کشور عزیزمان ایران عوض شده؟

عبارات مهم : ایران

آفتاب به نقل ازمعاون سابق منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت: مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با گوشت و پوست خود درک کرده اند که پایتخت کشور عزیزمان ایران چقدر عوض کردن کرده و دیگر نیازی نبود با اطلاعات غلط گزارش دهی کنند. کاش شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان یک مدیر اعلام می کرد که بعد از 4 ماه چه برنامه ای جهت اصلاح کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.

در روزهای آخر دوره قالیباف5هزار نفر را رسمی کردیم/ نمی بینید پایتخت کشور عزیزمان

سیدجعفر تشکری هاشمی در خصوص اینکه آیا در روزهای نهایی مأموریت خود 13 هزار نفر را به مجموعه شهرداری اضافه کرده هست، گفت: این اطلاعات کذب هست، بهتر بود افرادی که این گزارش ها را می دهند به سایت ها و منابع هم سری می زدند، سه سال پیش تقاضایی به ساختمان اداری و استخدامی شهرداری داده می شود که پرسنل قراردادی که سال ها در شهرداری کار کرده اند و قرارداد موقت داشته اند را رسمی کنیم البته شرایطی گذاشتند و بر اساس آن شرایط که سختگیرانه هم بود 5 هزار نفر قرارداد رسمی شدند.

تشکری هاشمی ادامه داد: این تعداد استخدام طبق دستورالعمل انجام شده است نظارت بر آن صورت گرفته و یکی از شرایط آن این بوده که حداقل سه سال قراردادی بوده باشند در حالی که در این 5 هزار نفر افرادی داشته ایم که 20 سال خدمت بوده اند و رسمی شده است اند و بعد از گزینش و انجام آزمون سلامت و … به استخدام رسمی درآمده اند. بنابر این حتی حکم استخدام 50 هزار نفر هم به سایر شهرداری های کشور ارسال شد و همه این اقدام از روی مصوبه بوده و تحت نظارت انجام شده است است.

آفتاب به نقل ازمعاون سابق منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت: مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با گوشت و پوست خود درک کرده اند که پایتخت کشور عز

معاون سابق منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حقوق این افراد هم از سرجمع بودجه عمرانی و پروژه ها داده می شده است که فقط مختص دوره قالیباف نیست البته مشکلاتی هم در پرداخت وجود داشت حقوق را ما به شرکت ها می دادیم ولی آنها 20 روز با تأخیر می دادند یا دو تا سه ماه نمی دادند و گاهی هم بیمه ارزش را پرداخت نمی کردند که قرار شد همه این شرکت ها در یک شرکت تجمیع شود و نظارت بر آن راحت تر صورت گیرد البته پرسنل آن رسمی نخواهند بود.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | استخدام | شهرداری | استخدامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs