هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد ، آل‌اسحاق

وزیر اسبق بازرگانی، اوضاع کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد ، آل‌اسحاق

آل اسحاق: زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد

عبارات مهم : ایران

وزیر اسبق بازرگانی، اوضاع کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را دلواپس کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آینده اقتصاد کشور عزیزمان ایران با توجه به اوضاع کنونی سیاستگذاری ها و اجرای برنامه ها، گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملا مشخص است و پرسشها زیادی وجود دارد؛ به نحوی که تقریبا جهت همگان مشخص شده است که چالش های متعددی وجود دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی هست؛ ضمن اینکه نظام بانکی، فساد، حاشیه نشینی، محیط زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مسئله ساز شده است است.

زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد ، آل‌اسحاق

وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حوزه خارجی نیز، محدودیت ها همچنان وجود دارد و برنامه ای که در رابطه با برجام طراحی شده، نه تنها به صورت کامل محقق نشده؛ بلکه تحقق آن حتی به صورت نسبی نیز صورت نگرفته و مقدار زیادی از منابعی که سرمایه گذاری شده، به نتیجه نهایی نرسیده هست؛ به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمه تمام اکنون وجود دارد.

وی تصریح کرد: در کنار این، در فرآیندهای تصمیم گیری و نظام تدبیر، ایرادهایی وجود دارد که وقت اصلاح آنها، پیش نیامده و مجموعه آنها اقتضائاتی را به وجود آورده که علیرغم اینکه از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی، اوضاع مناسبی بر کشور حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت و ذخایر گازی به صورت بالقوه خوب هست، ولی خروجی مناسبی را از خود نشان نمی دهند.

وزیر اسبق بازرگانی، اوضاع کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

به گفته آل اسحاق، نمونه دیگر از نگرانی هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به نحوی که بودجه تقدیم شده است به مجلس، قریب به اتفاق دست اندرکاران را دلواپس اوضاع آن کرده هست؛ در خصوص برنامه های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی های جدی وجود دارد؛ البته اکنون کشور عزیزمان ایران در حوزه های منطقه ای، امنیتی و سیاسی اوضاع خوبی دارد؛ ولی در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده است که برنامه ها و سیاستهایی نمی تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.

وی اظهار داشت: در کوتاه مدت و میان مدت، ظاهر قضیه این است که کار مشکل در پیش هست، به این معنا که اگر در کوتاه مدت به همین روال پیش برویم، اوضاع مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نیز اگر تدبیر مورد نیاز در کار نباشد، مسئله خواهیم داشت؛ این در حالی است که راهکارهایی که در این راستا وجود دارد بر مبنای اقتصاد کلان کشور هست؛ ولی به هرحال الزامات اولیه در این راستا به چشم می خورد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه حل این مشکلات، جز با همدلی، هماهنگی، عزم و وحدت نظر امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: پرسشها اقتصادی را نباید از کانال پرسشها سیاسی، حزبی و گروهی حل کرد؛ بلکه باید همه دست اندرکاران دست به دست هم دهند تا این پرسشها را حل کنند؛ به این معنا که صراحتا، دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه ها و نهادهای دیگری مثل اتاق های بازرگانی و رسانه ها باید حول محور یک نقشه راه هماهنگ، حرکت کنند.

زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد ، آل‌اسحاق

وی ادامه داد: توصیه دیگری که سی سال هم است دایم تکرار می شود، آن است که متاسفانه در نظام تصمیم گیری ایران، پرسشها سیاسی اولویت اول را دارد؛ در صورتی که همه می دانیم که مساله اول کشور، اقتصاد هست؛ ولی توجه جدی به آن نمی شود و دوباره متری که امور با آن سنجیده می شود، همان متر سیاسی بوده و اندازه گیری به واسطه آن انجام می گیرد. این یکی از پرسشها عمده اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

آل اسحاق ادامه داد: تا زمانی که این قضیه حل نشود و به این پرسشها سامان ندهیم، کار پیش نخواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایه گذاری نیز، علیرغم کارها صورت گرفته، هنوز به نتیجه حائز اهمیتی نرسیده ایم.

وزیر اسبق بازرگانی، اوضاع کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

وی با بیان اینکه باید حسابرسی نسل ها را در دستور کار قرار داد، تاکید کرد: اکنون حسابرسی در بخش های متفاوت صورت می گیرد؛ ولی هیچگاه حسابرسی سیاستهای اتخاذشده وجود ندارد که در ادوار متفاوت اجرایی شده است و نشان دهد که کدام یک از تصمیمات دولت، مثبت و کدام منفی بوده هست؛ در حالیکه دنیا بر روی حسابرسی سیاستها و برنامه ها، بسیار جدی هست؛ ولی ما در کشور حسابرسی عملکردها را رها می کنیم و به آن توجهی نداریم.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نگرانی تازه ما هم در رابطه با بودجه هست؛ باید توجه داشت اگرچه بودجه دولت، با محدودیت هایی زیادی مواجه هست؛ ولی بعضی کارها شجاعانه مثل از بین بردن یارانه ها و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است که سرفصل های مناسبی هست. البته جهت اجرای این سیاستهای درست، باید با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی جهت اجرایشان برنامه ریزی کرد و اگر به صورت ناگهانی و با ایجاد شوک، برنامه ها را اجرا کنیم، بازتاب اجتماعی آن به گونه ای است که اصل و فرع را از بین می برد و عدم توجه به اقتضائات اجتماعی، کار را سخت خواهد کرد.

زنگ هشدار دوباره جهت اقتصاد ایران/ متر سیاسی ابزار سنجه اقتصاد ، آل‌اسحاق

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اقتصاد | برنامه | اقتصادی | بازرگانی | برنامه ریزی | رکود اقتصادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs