هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار حوادث شرح اتفاق اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه

رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی اتفاق مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.

شرح اتفاق اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه

شرح اتفاق اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه

عبارات مهم : اتوبوس

رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی اتفاق مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا ، سردار حمیدی در این باره گفت: بررسی ها اولیه نشان داد که سرعت اتوبوس کاملا مجاز بوده و بیش از سرعت مجاز منطقه تردد نکرده است و از آنجایی که راننده یک ساعت و نیم ساعت قبل پشت فرمان قرار گرفته بود؛ برهمین اساس قاعدتا باید با آمادگی کامل رانندگی می کرده است.

شرح اتفاق اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که راننده در صحنه ورود به اتفاق و در آن لحظه بنا به دلایلی که هنوز جهت ما مشخص نیست توجه کافی به جلو نداشته هست، افزود: بررسی اولیه نشان می دهد ممکن است راننده خواب بوده باشد.

وی افزود: متاسفانه اتوبوس با قرنیز پل برخورده کرده و از بزرگراه خارج می شود در حالیکه بزرگراه کفی است و قاعدتا نباید این چنین اتفاق ای رخ می داد ولی بررسی ها نشان داد که کشیدگی ماشین در حاشیه راه که به بغل خوابیده بوده منجر به زیاد کردن فوت و مجروحان سرنشینان شده است است.

رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی اتفاق مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.

واژه های کلیدی: اتوبوس | راننده | بزرگراه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs