هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار حوادث آخر قتل برادرزن , قصاص

به گزارش جام جم، 6 آذر 88 درگیری خانوادگی منجر به ضرب و جرح به کلانتری شهدای پایتخت کشور عزیزمان ایران اطلاع داده شد.

قصاص؛ آخر قتل برادرزن

عبارات مهم : ایران

حکم قصاص مردی که برادرزن خود را کشته است در دیوان عالی کشور تائید شد.

به گزارش جام جم، 6 آذر 88 درگیری خانوادگی منجر به ضرب و جرح به کلانتری شهدای پایتخت کشور عزیزمان ایران اطلاع داده شد.

سعید به وسیله شوهرخواهرش با چاقو مجروح شده است بود. مجروح بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت تا ضارب از سوی پلیس دستگیر و مورد بازجویی قرار گیرد. احمد خود را بی گناه دانست و گفت: «امروز با همسرم درگیری لفظی پیدا کرده بودم که سعید وارد ماجرا شد. با هم دست به یقه شدیم، ولی من هیچ ضربه ای به او نزدم و خودش با کارد میوه خوری اقدام به خودزنی کرد.» بیانات احمد در حالی بود که همسرش به عنوان شاهد اتفاق گفت: «سعید، برادر ناتنی من بود. او به هواخواهی از من وارد درگیری شد و احمد با چاقو او را کشت.»

آخر قتل برادرزن , قصاص

با محرز شدن وقوع قتل عمد، کیفرخواست پرونده صادر شد و جهت پیگیری در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.

در جلسه دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص کردند سپس احمد علی رغم اظهاراتش در بازجویی ها، به قتل اعتراف کرد و گفت: «از مدت ها قبل برسر پرسشها متفاوت با همسرم اختلاف داشتم و مدام مشاجره می کردیم. روز حادثه، سعید به هواخواهی از خواهرش وارد درگیری شد و با مشت و لگد به من زد. یک لحظه از حال رفتم و روی زمین افتادم.

به گزارش جام جم، 6 آذر 88 درگیری خانوادگی منجر به ضرب و جرح به کلانتری شهدای پایتخت کشور عزیزمان ایران اطلاع داده شد.

هنگام بلند شدن، جسمی را از روی زمین برداشتم و با آن ضربه ای به سعید زدم. فکر کردم قاشق هست، ولی هنگامی که سعید خونریزی کرد، متوجه شدم چاقوی میوه خوری بوده.» احمد در آخرین دفاع خود درخواست بخشش کرد ولی اولیای دم بر قصاص اصرار کردند تا قضات نیز با توجه به مدارک موجود، متهم را به قصاص محکوم کنند.

این رای چندی پیش در دیوان عالی کشور تائید شد.

آخر قتل برادرزن , قصاص

واژه های کلیدی: ایران | مجروح | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs