هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تغییر دو یا سه استاندار دیگر / وزیر کشور

وزیر کشور گفت: از همه استانداران در کشور راضی هستم و تعویض استانداران در کشور به معنای عدم رضایت از آنها نیست.

تغییر دو یا سه استاندار دیگر / وزیر کشور

وزیر کشور:تغییر دو یا سه استاندار دیگر

عبارات مهم : تغییر

وزیر کشور گفت: از همه استانداران در کشور راضی هستم و تعویض استانداران در کشور به معنای عدم رضایت از آنها نیست.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با عوض کردن دو یا سه استاندار دیگر کار عوض کردن استانداران در دولت دوازدهم به آخر می رسد و سایر استانداران نیز به کار خود ادامه می دهند.

تغییر دو یا سه استاندار دیگر / وزیر کشور

وی افزود: از همه استانداران در کشور راضی هستم و تعویض استانداران در کشور به معنای عدم رضایت از آنها نیست.

وزیر کشور تصریح کرد: جا به جایی استانداران باید صورت بگیرد تا تجربیات و مباحثی که استانداران در استان خود کسب کرده اند را به استان های دیگر انتقال دهند.

وزیر کشور گفت: از همه استانداران در کشور راضی هستم و تعویض استانداران در کشور به معنای عدم رضایت از آنها نیست.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: تعویض استانداران به منظور نارضایتی از آن ها نیست و این تغییرات انجام می گیرد تا استان های دیگر نیز از تجربیات آن ها استفاده کنند.

تغییر دو یا سه استاندار دیگر / وزیر کشور

واژه های کلیدی: تغییر | نارضایتی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs