هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری خداحافظ آقای خنداننده!

در حاشیه | خنداننده | کاریکاتور | اخبار فرهنگی و هنری

خداحافظ آقای خنداننده!

خداحافظ آقای خنداننده!

عبارات مهم : در حاشیه

در حاشیه درگذشت جری لوئیس، حمید قنبری این کاریکاتور را در خط خطی منتشر کرد.

خداحافظ آقای خنداننده!

واژه های کلیدی: در حاشیه | خنداننده | کاریکاتور | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs