هُل دادن تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

هُل دادن: تصویر سلفی گرفتن اخبار گوناگون

گت بلاگز عکس خبری کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

عنوان حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان مدتی است مناقشه برانگیز شده است هست، عده ای می گویند، این کشتی ها به چینی ها تعلق دارند و دارند کف خلیج فارس

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

کشتی های صیادی چینی در خلیج فارس

عبارات مهم : ایران

عنوان حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان مدتی است مناقشه برانگیز شده است هست، عده ای می گویند، این کشتی ها به چینی ها تعلق دارند و دارند کف خلیج فارس و دریای عمان را جارو می کنند و هرچیزی گیرشان بیاید صید می کنند، ولی مسئولین می گویند این کشتی های ترال متعلق به جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هستند که مجوز آن ها از سوی شرکت شیلات کشور عزیزمان ایران صادر شده است است.

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

عنوان حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان مدتی است مناقشه برانگیز شده است هست، عده ای می گویند، این کشتی ها به چینی ها تعلق دارند و دارند کف خلیج فارس

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

عنوان حضور کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان مدتی است مناقشه برانگیز شده است هست، عده ای می گویند، این کشتی ها به چینی ها تعلق دارند و دارند کف خلیج فارس

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

میزان

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | عکس خبری

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

کشتی‌های صیادی چینی در خلیج فارس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs